Näckebro hyr ut Gårdsvägen 10 i Solna

Näckebro hyr ut Gårdsvägen 10 i Solna Näckebro har tecknat ett hyresavtal om cirka 3 000 kvm på Gårdsvägen i Solna. Hyresgäst är Bosch Siemans Hushållsapparater. Hyresavtalet är på sju år med inflyttning från och med 1 december 1997. Detta innebär att Näckebros fastighet på Gårdsvägen 10 är fullt uthyrd. För ytterligare information: Andreas Philipson, fastighetschef Sverige tel 08-459 20 00 Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karaktäriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informationshantering. Fastighetsbeståndet är av hög kvalitet och håller på att koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Efter förvärvet av Fabege innehåller fastighetsportföljen cirka 1,4 miljoner kvm till ett bokfört värde av cirka 13.000 mkr. Näckebro är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar