Näckebro inför bonussystem och optionsprogram

Näckebro inför bonussystem och optionsprogram Styrelsen för Näckebro har idag beslutat att införa ett bonussystem för alla anställda och att utfärda syntetiska optioner i Näckebro till ledande befattningshavare i bolaget. Såväl bonussystemet som optionsprogrammet bedöms vara värdefulla för koncernens framtida utveckling. Bonussystemet kan ge en maximal utdelning på tre månadslöner per år avhängigt hur mycket mer Näckebroaktiens börskurs ökat relaterat till en jämförelsegrupp. Den maximala utdelningen uppnås om Näckebroaktien ökar med mer än sex procent utöver ökningen i jämförelsegruppen. I jämförelsegruppen ingår Hufvudstaden, Diligentia, Tornet, PriFast, Fabege, Piren, Klövern, Wihlborgs, Wallenstam, Diös, Storheden och Norrporten. Styrelsen har också beslutat om en tilldelning med totalt 60 000 optioner till fem ledande befattningshavare i Näckebro, 20 000 optioner till VD och 10 000 till övriga. Optionerna har en löptid på 4,8 år och priset per option är 15 kronor. Lösenpriset, som bland annat baserats på en genomsnittlig aktiekurs under perioden 15-21 april 1997 om 95,30 kronor, har av Handelsbanken Markets fastställts till 120 kronor. Styrelsen för Näckebro bedömer att värderingen har skett på affärsmässig grund. Syntetiska optioner har samma ekonomiska innebörd som vanliga köpoptioner. Optionerna kan dock ej utnyttjas för att förvärva aktier i bolaget utan att avräkning sker kontant. Näckebro erhåller premielikviden men får samtidigt en skuld motsvarande optionernas marknadsvärde. Förändringen av skuldens värde resultatförs löpande. För ytterligare information: Jan Blomberg, styrelsens ordförande 08459 20 00

Dokument & länkar