Näckebro inleder samarbete med ny stor aktör på fastighetsmarknaden

Näckebro inleder samarbete med ny stor aktör på fastighetsmarknaden Näckebro har tecknat ett samarbetsavtal med Österled Fastighets AB för att bolagen gemensamt ska finna nya investeringsmöjligheter på den svenska fastighetsmarknaden. Näckebro ska även agera som rådgivare till Österled i strategiska frågor. Avtalet innebär inget ömsesidigt ägarengagemang eller optionsförhållanden. Utgångspunkten för samarbetsavtalet är att bolagens strategier kompletterar varandra. Näckebro fokuserar verksamheten i Sverige till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö och Göteborg. Österled söker högavkastande fastigheter av olika slag, framför allt utanför storstadsregionerna. Österled Fastighets AB är ett nybildat svenskt bolag, vars kompletta styrelse kommer att presenteras inom kort. Ledmöterna kommer att representera lång erfarenhet inom svensk fastighets- och finansmarknad. Österleds strategi och finansiella resurser kan därför bidra till att öka likviditeten på den svenska fastighetsmarknaden utanför de tre storstäderna. Österled finansieras av Nomura International plc i London, som är en av Europas största investmentbanker. Nomura har analyserat den svenska fastighetsmarknaden under ett antal månader och bedömer förutsättningarna för investeringar på denna marknad som gynnsamma. Det beror både på det allmänna ekonomiska läget och på återhämtningen för den svenska fastighetsmarkaden. Nomura har anlitat Profi Gruppen och Ljungqvist Fastighetsvärderingar som rådgivare i analys- och utvärderingsarbetet. Nomura har sedan 1995 gjort betydande investeringar i fastigheter i Storbritannien. De största transaktionerna är förvärvet av 58 000 bostadshus från brittiska försvarsdepartementet till ett värde av 21, 2 miljarder svenska kronor. Förvärvet genomfördes av Annington Homes. Ett annat förvärv är köpet av 1 800 brittiska pubar till ett värde av 3,1 miljarder kr genom finansieringen av Phoenix Inns. - Österled är den kapitalstarka aktör som behövs för att vitalisera fastighets- marknaden utanför storstadsregionerna. Samarbetet med Näckebro kommer att innebära stora fördelar för båda parter, säger Lennart Schönning, VD i Näckebro. Fotnot: Nomura International plc är ett helägt dotterbolag till Nomura Securities Co Ltd, en av världens största investmentbanker. I företagets kärnverksamhet ingår värdepappershandel, corporate finance och emissionsverksamhet för länder och multinationella företag. Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karaktäriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informationshantering. Fastighetsbeståndet koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Vid utgången av första kvartalet 1997 bestod fastighetsportföljen av ca 900 000 kvm till ett bokfört värde av 7 600 Mkr. Näckebro är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. För ytterligare information, kontakta Lennart Schönning, VD i Näckebro, tfn 070-645 02 50. För frågor angående Nomura, kontakta Stephen Jolly, Nomura International tfn +44 171 521 2442 och för frågor angående Österled, kontakta Pia Gideon, JKL, tfn 08-696 12 10.

Prenumerera

Dokument & länkar