Näckebro Investerar 65 mkr i nytt projekt i Värtan

Näckebro Investerar 65 mkr i nytt projekt i Värtan samt hyr ut 4.200 kvm i Alvik Det börsnoterade fastighetsbolaget Näckbro har beslutat att investera 65 Mkr i ett om- och tillbyggnadsprojekt på Tegeluddsvägen i Värtan, Stockholm. Företaget har också slutit avtal med det tyska mjukvaruföretaget SAP om uthyrning av 4.200 kvm fördelat på 8 plan i Alviks Terrass, Stockholm. Avtalet med SAP löper på tre år med möjlighet till förlängning. I den uthyrda arean ingår två nybyggda takvåningar. Tidigare har företagen Hotline Communication AB och Henkel Norden AB tecknat hyresavtal avseende var sin nybyggd takvåning à 500 kvm. Hyresnivån i takvåningarna överensstämmer väl medNäckebros förväntningar när investeringsbeslutet togs. Näckebro förvärvade fastigheten Alvik Terrass i februari 1997 från Tetra Laval. Fastigheten innehöll ca 22.000 kvm kontor och 6.000 kvm garage. Under våren igångsattes ett om- och tillbyggnadsprojekt som omfattar ca 5.000 kvm kontor fördelat på 9 stycken takvåningar med sjöutsikt. Fyra av dessa är nu uthyrda. Inflyttning sker från december 1997. Fastigheten på Tegeluddsvägen 62-68 i Värtan, Stockholm omfattar ca 10.000 kvm som för närvarande saknar hyresgäster. Genom projektet kommer en tillbyggnad att ske som underlättar tillträde och medger flexibla planlösningar. Tekniska system för kommunikation, klimat m.m kommer att bytas ut. Projektet vänder sig till media- och serviceföretag. För ytterligare information, kontakta Lennart Schönning, VD tel. 08-459 20 01 eller 070-645 02 50 Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karaktäriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informationshantering. Fastighetsbeståndet är av hög kvalitet och håller på att koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Efter förvärvet av Fabege innehåller fastighetsportföljen cirka 1,4 miljoner kvm till ett bokfört värde av ca 13.000 mkr. Näckebro är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Dokument & länkar