Näckebro köper kontorsfastighet i Stockholm

Näckebro köper kontorsfastighet i Stockholm för 270 Mkr Näckebro förvärvar Alfa Lavals f.d. huvudkontor i Alvik med total yta om 28 000 kvadratmeter. Näckebro förvärvar fastigheten Racketen 10 i Alvik i västra Stockholm. Fastigheten omfattar totalt 28 000 kvadratmeter, varav 18 000 är kontor, 4 000 tryckeri, hörsal, matsal och övriga ytor samt 6 000 kvadratmeter garage. Hyresintäkterna är brutto 25,5 Mkr och vakansen uppgår för närvarande till 9 procent. Fastigheten tillträds den 1 februari 1997. Säljare är Tetra Laval. Racketen 10 har ett mycket intressant läge ur kommunikationssynpunkt vid Stockholms västra infart, med i dagsläget tillgång till tunnelbana och spårbana och i framtiden flygbussar samt snabbspårväg. Fastigheten har projekten Alviks Strand samt Alviks Torg som grannar. Fastigheten uppfördes 1979/80 för Zander & Ingeströms räkning och var under en period huvudkontor för Alfa Laval. Fastigheten består av flera huskroppar som innehåller s.k. kombikontor, vilket medger stor flexibilitet i planlösningen. Stora hyresgäster är konsultföretaget SAP, Zander & Ingeström, Procard och Entra Data. - I Näckebros strategi ingår att öka innehavet av kommersiella fastigheter i Stockholm. Denna fastighet har ett förstklassigt läge och en stor utvecklingspotential. Bland annat medger detaljplanen tillbyggnad av 4 000 kvadratmeter kontor, säger Näckebros verkställande direktör Lennart Schönning i en kommentar. Näckebro har under hösten genomfört förvärv för totalt cirka 750 Mkr, huvudsakligen i Malmö och Stockholm. Till redaktionen: För ytterligare information, kontakta Lennart Schönning, verkställande direktör i Fastighets AB Näckebro, tel 08-459 20 01, 070-645 02 50 Fastighets AB Näckebro noteras på Stockholms Fondbörs O-lista sedan i juni 1996. Bolaget är inriktat på ett koncentrerat fastighetsbestånd i Stockholm, Malmö, Göteborg och London, med huvudsaklig inriktning på kontor och bostäder. Fastighetsinnehavet omfattar cirka 930 000 kvadratmeter med ett bokfört värde av cirka 7 200 Mkr.

Prenumerera

Dokument & länkar