Näckebro lägger stort förvaltningsuppdrag hos Serco Newsec

Näckebro lägger stort förvaltningsuppdrag hos Serco Newsec Näckebro lägger förvaltningen av Fabeges stockholmsfastigheter hos Serco Newsec Facility Management AB. Personalen i Fabege Cityfastigheter AB, 25 personer, erbjuds anställning hos Serco Newsec. Uppdraget omfattar ca 500.000 kvm där även 6 av Näckebros kommersiella fastigheter ingår. Näckebro håller fast vid sin förvaltningsfilosofi med en liten, strategiskt inriktad egen organisation som samarbetar med andra kontrakterade specialister. Detta industriella arbetssätt är vanligt inom andra branscher men ovanligt i fastighetsbranschen. Näckebro är här föregångare och bildar strategiska allianser med sina leverantörer. Genom köpet av Fabege sker en viss strategisk förändring i och med att funktionerna marknadsföring, uthyrning och hantering av kommersiella kontrakt tas in i Näckebro. Fabege har varit dokumenterat framgångsrikt när det gäller dessa funktioner. Fyra personer som arbetar med dessa uppgifter inom Fabege anställs nu i Näckebro. Uppdraget omfattar 55 fastigheter från Fabege och 6 fastigheter som sedan tidigare ägs av Näckebro. Alla fastigheter är belägna i Stockholm och omfattar ca 500.000 kvm. Avtalet med Serco Newsec löper på 3 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. Avtalet innehåller bl a incitament att drift- och underhållskostnaderna skall sänkas från år till år. Dessutom finns en nöjd kundgaranti som är kopplad till en nyligen genomförd undersökning bland Fabeges hyresgäster. "Vi vände oss till tre internationella serviceföretag i den här upphandlingen. Serco Newsec gav oss det mest attraktiva anbudet" säger Andreas Philipson, Fastighetsdirektör i Näckebro. Andreas Philipson, Fastighetsdirektör, Näckebro Tel. 08-459 20 15 Paul Synnott, VD, Serco Newsec Tel. 08690 46 00 Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karakteriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informationshantering. Fastighetsbeståndet är av hög kvalitet och håller på att koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Efter förvärvet av Fabege innehåller fastighetsportföljen cirka 1,4 miljoner kvm till ett bokfört värde av ca 13.000 mkr. Näckebro är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Serco Newsec Facility Management AB ägs till 50% av Serco Ltd och 50% av Newsec AB. Serco Ltd är ett serviceföretag med 20.000 anställda i 35 länder. Bolaget är noterat på Londonbörsen.

Dokument & länkar