Näckebro säljer CarPark till UBS

Näckebro säljer CarPark- koncernen till UBS Private Equity. Parterna har överenskommit att inte uppge köpeskillingen. Näckebro gör en ansenlig reavinst på affären. Den synliga soliditeten ökar med 1,5 %-enheter till drygt 28 %. - CarPark tillhör inte Näckebros kärnverksamhet. Utförsäljningen är ett led i renodlingen av vår verksamhet med fokusering på fastigheter i Stockholm, Malmö, Göteborg och London, säger Lennart Schönning. CarPark är Skandinaviens största privata parkeringsbolag med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. CarPark har 160 anställda. Under 1997 uppgick omsättningen till 369 mkr och resultatet blev 24 mkr. De nya ägarna har ambitionen att utveckla CarParks redan tidigare starka marknadsposition. För ytterligare information kontakta Lennart Schönning, VD, telefon 08-412 19 01, 070-645 02 50

Prenumerera

Dokument & länkar