Näckebro säljer fastigheter för 211 Mkr

Näckebro säljer fastigheter för 211 Mkr och köper av Realia respektive Columna för 195 Mkr Näckebro säljer samtliga fastigheter i Sundsvall till Realia och får i byte tomt-rätten Varuhissen 1 i Stockholm. Näckebro säljer ytterligare två fastigheter i Stockholm respektive Borås. Bytesaffär med Realia Fastighets AB och Columna Fastigheter AB Näckebro säljer för 180 Mkr samtliga fastigheter i Sundsvall. Där ingår bostadsfastigheterna i dotterbolaget Pewa, totalt ca 21.500 kvm, samt tomträtten Lagret 4 omfattande ca 8.500 kvm kontor och lager. Realia utger dellikvid i form av nyemitterade B-aktier till ett värde av 50 Mkr. Näckebro förvärvar av Realia tomträtten Varuhissen 1 i Stockholm för 178 Mkr. Fastigheten omfattar ca 15.000 kvm, huvudsakligen kontor. Adressen är Upplagsvägen 1-5 i Årsta. Försäljningen av Sundsvallsfastigheterna till Realia ger en reaförlust i Näckebro på 36 Mkr. Näckebro säljer samtliga nyemitterade Realiaaktier till Columna och erhåller som dellikvid dels 105.000 A-aktier i Fabege AB värderade till 8,8 Mkr, dels kontorsfastigheten Sjökatten 14 i Stockholm värderad till 17,7 Mkr. Fastigheten omfattar ca 1.300 kvm och är belägen på Kungstensgatan 35. Övriga försäljningar Näckebro säljer fastigheten Palamedes 1 i Gamla Stan, Stockholm för 21 Mkr till Kastellholmen Fastighetsutveckling AB. Fastigheten är idag i princip tom och skall totalrenoveras. Näckebro säljer fastigheten Pomona 7 i Borås för 10,5 Mkr till Wäst-Bygg AB. Fastigheten omfattar ca 1.500 kvm, huvudsakligen butiker. Försäljningarna av Palamedes och Pomona ger en reavinst på 10 Mkr. Totalt under 1997 har Näckebro avyttrat icke strategiska fastigheter i Sverige och utomlands för 960 Mkr. Resultatet av försäljningarna blir ca -16 Mkr. För ytterligare information, kontakta Lennart Schönning, VD Näckebro tel 08-412 19 01, 070-645 02 50 Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karakteriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informationshantering. Fastighetsbeståndet är av hög kvalitet och håller på att koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Efter förvärvet av Fabege innehåller fastighetsportföljen cirka 1,4 miljoner kvm till ett bokfört värde av ca 13.000 mkr. Näckebro är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar