Näckebro säljer fastigheter i Holland för 248 mkr

aaNäckebro säljer fastigheter i Holland för 248 mkr Näckebro har tecknat avtal om försäljning av sex fastigheter i Holland för 248 mkr. Bokfört värde är 235 mkr. Köpare är det holländska bolaget European City Estates NV. Fastighetsbeståndet omfattar ca 39.000 kvm och består av fyra kontorsfastigheter i Amsterdam, en kontorsfastighet i De Meern samt en industrifastighet i Enschede. -Uthyrningen har varit mycket framgångsrik under de senaste åren och vakansgraden har sänkts från 30% till 3%. Tillfället att sälja är därför gynnsamt, kommenterar Lennart Schönning, VD i Näckebro. Efter denna försäljning äger Näckebro genom Fabege en fastighet i Holland, World Fashion Centre i Amsterdam. I Näckebros pressmeddelande 1997-03-27 redogjordes för tre aktuella utlandsförsäljningar. Två av dessa är nu klara, Midlands portfolio i Storbritannien som såldes för 143 mkr i maj 1997 samt de här aktuella Hollandsfastigheterna. Den tredje, Liertoppen i Oslo, har dragits tillbaka från marknaden eftersom inget av de erhållna buden motsvarade Näckebros förväntningar. Utvecklingen i centret är mycket gynnsam med god beläggning och stigande omsättning. Frågan om försäljning kommer att tas upp vid ett senare tillfälle. För ytterligare information: Lennart Schönning, VD tel 08-459 20 01, 070-645 02 50 Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karaktäriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informationshantering. Fastighetsbeståndet är av hög kvalitet och håller på att koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Efter förvärvet av Fabege innehåller fastighetsportföljen cirka 1,4 miljoner kvm till ett bokfört värde av cirka 13.000 mkr. Näckebro är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar