Näckebro säljer tre bostadsfastigheter för 162 Mkr

Näckebro säljer tre bostadsfastigheter för 162 Mkr, gör reavinst på 33 Mkr Näckebro säljer tre bostadsfastigheter i stockholmsområdet för sammanlagt 162 Mkr och gör en reavinst på 33 Mkr. De tre fastigheterna omfattar totalt ca 22.000 kvm. Bland köparna finns Skandia som förvärvar en fastighet på Södermalm i Stockholm för 125 Mkr. "Reavinsten på 33 Mkr illustrerar värdestegringen på Näckebros fastigheter i Stockholm" säger VD Lennart Schönning. Vitbetan 3, Katarina Bangata 65-69, Stockholm Näckebro säljer fastigheten för 125 Mkr till Skandia. Fastigheten omfattar ca 13.200 kvm bostäder samt ca 2.800 kvm övriga areor, främst garage. Herresätet 2, Enspännargatan 2-14, Hässelby Näckebro säljer fastigheten för 20 Mkr till Förvaltnings AB Bergsundet. Fastigheten omfattar ca 4.500 kvm, främst bostäder. Repslagaren 16, Hamngatan 1, Vaxholm Näckebro säljer fastigheten för 17,5 Mkr till SP Rör & Smide AB. Fastigheten omfattar ca 1.500 kvm bostäder och postkontor. För ytterligare information, kontakta Lennart Schönning, VD Näckebro tel 08-412 19 01, 070-645 02 50 Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karakteriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informationshantering. Fastighetsbeståndet är av hög kvalitet och håller på att koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Efter förvärvet av Fabege innehåller fastighetsportföljen cirka 1,4 miljoner kvm till ett bokfört värde av ca 13.000 mkr. Näckebro är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar