Näckebro säljer två bostadsfastigheter i Mölndal för 138 Mkr

äckebro säljer två bostadsfastigheter i Mölndal för 138 Mkr Näckebro säljer två bostadsfastigheter i Balltorp i Mölndals kommun. Köpeskillingen är 138 Mkr, vilket är 7 Mkr under bokfört värde. Köpare är det kommunägda fastighetsbolaget Förbo. Fastigheterna omfattar totalt 269 lägenheter och har en uthyrningsbar yta av ca 19.000 kvm. För ytterligare information kontakta: Lennart Schönning, VD Tel. 08-459 20 01 Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karakteriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informationshantering. Fastighetsbeståndet är av hög kvalitet och håller på att koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Efter förvärvet av Fabege innehåller fastighetsportföljen cirka 1,4 miljoner kvm till ett bokfört värde av ca 13.000 mkr. Näckebro är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Dokument & länkar