Näckebros bolagsstämma fastställde utdelningen till 1:30 kr

Näckebros bolagsstämma beslutade idag om att utdelningen för 1997 ska uppgå till 1:30 kr per aktie (1996: 1:30 kr). Utdelningen kommer att sändas ut via VPC måndagen den 27 april 1998. Samtliga styrelseledamöter omvaldes; Jan Blomberg, Lennart Bohlin, Christer Bådholm, Gunnar Bäckman, Göran Nord, Per Sorte och VD Lennart Schönning. Bolagsstämman omvalde också bolagets revisor; Öhrlings Cooper & Lybrand med huvudansvarig revisor Eva Riben. Styrelsens arvode fastställdes till 700 000 kr. Lennart Schönning betonade i sitt VD- anförande den gynnsamma konjunkturen på den svenska fastighetsmarknaden, vilket märks tydligast i Stockholm med en stark efterfrågan på både kommersiella lokaler och bostäder. Lennart Schönning framhöll att även Malmö och Göteborg uppvisar en positiv trend. Under första kvartalet 1998 hade Näckebro en rekordstor uthyrningsvolym och tecknade hyreskontrakt i Sverige till ett årligt värde av drygt 35 mkr. För ytterligare information kontakta: Lennart Schönning, VD, tel 08-412 19 01, 412 19 00

Prenumerera

Dokument & länkar