Näckebros fastighetsaffärer 1997

Näckebros fastighetsaffärer 1997: Köp 6 miljarder, försäljning 1 miljard kronor Näckebros offentliga bud på börskollegan Fabege innebar ett tillskott på ca 5.500 mkr i fastighetsvärde. Drygt 4.500 mkr av dessa utgör fastigheter i Stockholm. Bland övriga förvärv märks till exempel Alvik Terrass och Varuhissen i Årsta. Alla förvärv har således skett på stockholmsmarknaden med undantag av World Fashion Centre i Amsterdam som ingår i Fabege. Värdet av försäljningarna uppgår till ca 1.000 mkr, varav 600 mkr i Sverige och 400 mkr i utlandet. Resultatet av fastighetsförsäljningarna ger en reaförlust på mindre än 10 mkr. Årets fastighetsaffärer har följt Näckebros strategi som innebär en koncentration till Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Näckebros tillgångar och hyror på den viktiga stockholmsmarknaden har under året ökat från ca 25 % till ca 55 %.", säger VD Lennart Schönning i en kommentar. Genom de affärer som slutfördes under 1997 kommer antalet förvaltningsfastigheter att uppgå till ca 200 st plus några obebyggda tomter. Ca 90 % av dessa fastigheter är belägna inom de fyra prioriterade orterna. Med utgångspunkt från bokfört värde hamnar ca 85 % av tillgångarna inom de fyra prioriterade orterna. Försäljning av Liljan 31 Försäljning av bostadsfastigheten Liljan 31 i Stockholm har skett till en nybildad bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till 35 mkr och affären ger en reavinst på ca 8 mkr. Fastigheten har tidigare evakuerats och genomgått en total renovering samtidigt som nya ytor skapats. Efter ombyggnaden innehåller fastigheten 1.916 kvm bostäder, 230 kvm restaurang och 300 kvm garage. För ytterligare information, kontakta: Lennart Schönning, VD i Näckebro, tel 08-459 20 01, 070-645 02 50

Prenumerera

Dokument & länkar