Näckebros köp av Fabege klart

Näckebros köp av Fabege klart Anmälningstiden för Näckebros erbjudande till aktie- och konvertibelägarna i Fabege gick ut den 18 juli 1997. Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning, att Näckebro blivit ägare till 95,8 procent av alla aktier i Fabege med 92,1 procent av det totala röstetalet. Därtill har Näckebro blivit ägare till alla av Fabege utgivna konvertibla skuldebrev; efter en konvertering skulle ovannämnda andelar öka till 96,4 respektive 93,2 procent. Därmed fullföljs Näckebros erbjudande till Fabeges aktie- och konvertibelägare. Likviden, 85 kronor per Fabegeaktie, redovisas från och med den 30 juli. Näckebro kommer inom kort att begära inlösen av utestående aktier i Fabege enligt aktiebolagslagens bestämmelser. Under den närmaste tiden kan Näckebro komma att förvärva ytterligare Fabegeaktier över marknaden. Med förvärvet av Fabege tar Näckebro ett stort steg i förverkligandet av sin koncentrationsstrategi. Bolaget kommer att redovisa hyresintäkter om cirka 1.200 Mkr och fastigheternas marknadsvärde beräknas överstiga 13.000 Mkr. Fastighetsbeståndet omfattar drygt 1.4 miljoner kvm, varav cirka hälften ligger i stockholmsregionen. Näckebro kommer därmed att bli en av de störst aktörerna på den kommersiella fastighetsmarknaden i Stockholm. Frågor besvaras av Lennart Schönning, VD Näckebro, tel. 070645 02 50 och Per Leopoldson, ekonomichef, tel. 08-459 20 10. Stockholm den 22 juli 1997 NÄCKEBRO AB (publ) Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karaktäriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informationshantering. Fastighetsbeståndet är av hög kvalitet och håller på att koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Efter första kvartalet 1997 innehöll fastighetsportföljen cirka 900.000 kvm till ett bokfört värde av 7.600 mkr. Näckebro är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Dokument & länkar