Nya medarbetare i Näckebro

Nya medarbetare i Näckebro Ny förvaltningschef i Malmö är Gustaf von Seth som tillträder 1997-08-15. Gustaf är för närvarande projektledare inom Scandic Hotels och dessförinnan har han varit anställd inom Briggen i Malmö. Gustaf är född 1958 och utbildad till byggnadsingenjör. Ny förvaltningschef i Göteborg är Annika Benton som tillträder 1997-08-15. Annika är för närvarande Facility Manager på ABB Essef och dessförinnan har hon varit anställd på Arsenalen. Annika är född 1966 och är utbildad civilingenjör Väg och Vatten. Förvaltningschef i Stockholm är Oscar Lundeberg. Oskar anställdes i Näckebro 1994 och kom då från Lundebergs. Oskar är född 1962 och är utbildad till civilingenjör Väg och Vatten. Fastighetschef Sverige är Andreas Philipson som anställdes i januari 1997. För ytterligare information: Lennart Schönning, VD tel 08-459 20 00, 070-645 02 50 Andreas Philipson, fastighetschef tel 08459 20 00, 070-588 84 05 Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karaktäriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informationshantering. Fastighetsbeståndet är av hög kvalitet och håller på att koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Efter första kvartalet 1997 innehöll fastighetsportföljen cirka 900.000 kvm till ett bokfört värde av 7.600 mkr. Näckebro är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar