Pris för bästa årsredovisning till Näckebro

Vid gårdagens fastighetsseminarium som arrangerats av Tidningen Fastighetsvärlden på Grand Hotel i Stockholm fick Näckebro 1:a pris för "Bästa redovisning" och 2:a pris för "Bästa analys- och informationsinnehåll". Bakom utmärkelserna står Tidningen Fastighetsvärlden, Öhrlings Coopers & Lybrand samt Öhman Fondkommission. "Öppen informationshantering är en viktig del av Näckebros strategi. Det är därför mycket glädjande att Näckebros årsredovisning för 1997 anses vara den bästa", säger Lennart Schönning. För ytterligare information kontakta: Lennart Schönning, VD i Näckebro AB, tel 08-412 19 01, 070-645 02 50

Prenumerera

Dokument & länkar