Rekordstor uthyrningsvolym första kvartalet

Fastighetsbolaget Näckebro har under första kvartalet 1998 tecknat hyreskontrakt i Sverige till ett årligt värde av drygt 35 mkr. Den framgångsrika uthyrningen beror främst på företagets nya och effektivare organisation för marknadsföring och uthyrning, men även på en gynnsammare marknad med stark efterfrågan, främst i Stockholm. Den uthyrda arean uppgår till 25.300 kvm, vilket ger en snitthyra av ca 1.400 kr/kvm. Totalt har över 60 nya hyresgäster tecknat kontrakt med Näckebro. I Stockholm uppgår värdet av de nytecknade kontrakten till 27,8 mkr. Det är, bl a Pandox Hotellfastigheter AB som har tecknat kontrakt med Näckebro för lokaler på Grev Turegatan 44, Advokatfirman Hammarskiöld på Skeppsbron 42 och Länsarbetsnämnden på Tjärhovsgatan 21. I Göteborg har Regus, Länsförsäkringar samt Infra Control tecknat avtal i Gullbergsvass till ett sammanlagt hyresvärde av 4,8 mkr. I Malmö är totalvärdet av nyuthyrningar 2,6 mkr. Efter förvärvet av Fabege 1997 har Näckebro övergått till att med egen personal marknadsföra och teckna alla kommersiella hyreskontrakt. H¤rigenom förstärks den direkta kundrelationen mellan företaget och hyresgästerna. Fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel sköts dock som tidigare av kontrakterade specialistföretag. Resultateffekten av uthyrningen blir synlig med viss fördröjning. Viss tid förflyter alltid mellan tidpunkten för kontraktstecknande och inflyttning. Dessutom medför inflyttning av en ny hyresgäst i allmänhet krav på anpassning av lokalen vilket leder till extra kostnader. "Vår fokusering på uthyrning har fått ett starkt gensvar under första kvartalet. Målet att öka uthyrningsgraden på 90 % med 1-2 procentenheter per år har därmed goda förutsättningar att överträffas under 1998", säger fastighetsdirektör Andreas Philipson. För ytterligare information kontakta Andreas Philipson, Fastighetsdirektör, tel 08-412 19 15, 070-588 84 05 Ulf Attebrant, Marknadschef, tel 08-412 19 50, 070-598 91 92 Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karakteriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informationshantering. Fastighetsbeståndet är av hög kvalitet och håller på att koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Efter förvärvet av Fabege innehåller fastighetsportföljen cirka 1,3 miljoner kvm till ett bokfört värde av ca 12.500 mkr. Näckebro är noterat p Stockholms Fondbörs O-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar