Utdelningen på Näckebroaktien blir 1:30 kronor

Utdelningen på Näckebroaktien blir 1:30 kronor På dagens bolagsstämma i Näckebro fastställdes utdelningen enligt styrelsens förslag till 1:30 per aktie. Totalt delas 30.972.367 kronor ut till aktieägarna. Utdelningen kommer att sändas ut via VPC den 5 maj 1997. Bolagsstämman valde in VD Lennart Schönning som ny ledamot i styrelsen. Övriga ledamöter omvaldes. Stämman beslutade också att ändra bolagets firma till Näckebro AB ( publ ) Sedan noteringen på börsens O-lista i juni 1996 har Näckebro etablerat sig som ett av de större och finansiellt starkaste fastighetsbolagen. Näckebro skiljer sig från andra fastighetsbolag genom att köpa in såväl fastighetsförvaltningen som informationsoch PR-tjänster, juristtjänster, arkitekttjänster, ingenjörstjänster och byggande. Den egna kompetensen koncentreras till ett fåtal medarbetare och specialister på fastigheter. -Arbetssättet med helt extern förvaltning är mycket ovanligt inom branschen, men ligger rätt i tiden, kommenterade VD Lennart Schönning i sitt tal på bolagsstämman. -Hyresgästerna har fördelen av att fastigheten sköts av specialister på förvaltning. -Vi har nu lämnat tiden som bankägt bolag bakom oss, fortsätter Lennart Schönning. -Vårt första år som börsnoterat bolag är tillfredsställande. Resultatet på 62 mkr efter finansnetto överensstämmer med lämnad prognos. -En soliditet på 47% bidrar till bolagets stabilitet. -Vi bedömer läget på fastighetsmarknaden som fortsatt gynnsamt för Näckebro. Våra fastigheter är av hög kvalitet, välbelägna och väl underhållna. -Näckebro koncentrerar nu sitt innehav till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg samt till kontor i London. För ytterligare information: Lennart Schönning, VD 08-459 20 01, 070-645 02 50 Bilaga: Fakta om Näckebro

Dokument & länkar