Därför måste FoU sourcas

Digitaliseringens snabbhet och djup gör det idag mycket utmanande för företag att av egen kraft både utveckla sin affärsmodell och samtidigt utveckla nya digitala produkter och tjänster. Sourcing av FoU är ett alternativ, som fler och fler företag använder, för att möta den dubbla utmaningen.

Faktorer som globalisering, digitalisering, nya arbetsmodeller i kombination med generella förändringar i individers beteenden och konsumtionsmönster driver företag att förändra företagens etablerade affärsmodeller. Allt för att möta den nya digitala verkligheten. Nya nätverk och sourcingmodeller är helt nödvändiga för att lyckas i framtiden.

- Att lyckas bygger på förmågan att både ha egenskaperna talang och erfarenhet. Att ha en av egenskaperna är bra, men nu behövs båda, säger Markus Ekman.

Han är en av huvudtalarna på den stundande konferensen ”600 minutes of innnovation and product development” i Helsingfors där ledare inom industrin samlas. Markus Ekman har en gedigen erfarenhet av industriell produktutveckling och idag är han Executive advisor på it-företaget Nagarro Software.

Hans resonemang kring de båda begreppen talang och erfarenhet är också argument för att sourcing av FoU är en nödvändighet.

- Även om du har en lysande idé, så behövs det mer för att realisera den och det är här som gedigen erfarenhet kommer in.

Grundläggande frågor, som måste besvaras, är också var man idag kan hitta talang, erfarenhet och resurser i allmänhet. Eller hur man i praktiken utvecklar nya vinnande koncept, investeringar och en konsumentbas för nya tjänster.

- Företagen måste också besvara frågor om det fortfarande är affärsmässigt med alla nya kostnader och merarbete, som kanske tillkommer.

När ett företag väl har utvecklat en plan för vilka möjligheterna är, så gäller det att utveckla konkreta modeller för ett samarbete och prototyping med sina kunder  (lite oklar mening).

- Det gäller att vara medveten om att prototyping är en iterativ process tillsammans med sina kunder.

Det här sker bäst i samarbete med en extern leverantör och Nagarro Software har en omfattande erfarenhet av outsourcad R&D.

- Företaget har varit verksamt sedan 1996 och har kompetensen i kombination med erfarenheten som behövs.

Nagarro har sammanställt sin modell för innovation i ”Nagarro´s Digital Transformation Toolkit” och han lyfter också fram Nagarros egenutvecklade Digital Mobilization-modell för samarbete med kunder i form av hackatons.

- Genom hackatons har kunderna möjlighet att helt fokusera på speciella problem och komma upp med lösningar som är hållbara för allt snabbare och radikalare förändringar i konsumenternas beteenden.

I grund och botten påminner argumentation nu om att det är dags att sourca FoU om den argumentation som en gång ledde till att tillverkning och drift av it-infrastruktur sourcades.

Nagarro Software AB
+46 (0) 8 751 35 46
info@nagarro.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar