Nanexa har levererat ytbehandlade sensorer till ny kund i USA.

Nanexa har ytbehandlat sensorer för detektion av radioaktiva isotoper av ädelgasen xenon till det Amerikanska bolaget Teledyne Brown Engineering, Inc. Sensorerna är nyckelkomponenter i en utrustning framtagen för att kunna detektera kärnvapendetonationer även om de utförs långt under markytan. Att ha teknologin för att detektera eventuella underjordiska testsprängningar av kärnvapen är en nödvändighet för FN-organet CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization).

Att vi erhållit ordern från dem bekräftar återigen Nanexas spetskompetens inom Atomic Layer Deposition (ALD), vilken också är grundteknologin för bolagets drug deliverysystem PharmaShell®.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 - 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Om oss

Nanexa ska vara ett lönsamt utvecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från upptäcktsfas via utveckling och fram till kliniska studier för licensiering i preklinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar