Nanexas presentation från Stora Aktiedagen 2017 i Stockholm

Nu finns videoinspelningen från Nanexas presentation på Stora Aktiedagen 13 november 2017 i Stockholm publicerad. Bolagets VD David Westberg presenterar och filmklippet kan ses på nedanstående länk.

https://youtu.be/9xwxTE8eYxU

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 - 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se 
www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Om oss

Nanexa ska vara ett lönsamt utvecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från upptäcktsfas via utveckling och fram till kliniska studier för licensiering i preklinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar