138 miljoner satsas på trygga stationsmiljöer

Statsminister Stefan Löfven och infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte i dag Uppsala Resecentrum. I samband med dagens besök bjöd infrastrukturministern in polismyndigheten, SJ, Trafikverket med flera till ett rundabordssamtal den 11 december för att diskutera hur man kan samarbeta för att trygga stationsmiljöer.

 

På många stationer förekommer brottslig verksamhet och störningar av allmän ordning och säkerhet. Det gör att resenärer kan uppleva vissa stationer som otrygga och kanske till och med väljer andra kommunikationsmedel.

Rundabordssamtal med berörda aktörer

– Trygga stationsmiljöer är inte bara en fråga om resurser utan också om samordning och samverkan. Syftet med mötet är att diskutera vilka hinder som finns och hur resurser kan samordnas på bästa sätt för att uppnå större trygghet för vardagsresenärer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Inbjudna aktörer är: Trafikverket, Branschföreningen tågoperatörerna/ SJ, Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Jernhusen, SKL, Boverket, Brottsförebygganderådet (Brå) och Nätverket Säkraplatser. Mötet kommer att hållas den 11 december.

138 miljoner för ökad trygghet i stationsmiljöer

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2018 en satsning på totalt 138 miljoner kronor under perioden 2018–2020 för att öka trygghet i stationsmiljöer. Resurserna ska användas för en utökad kameraövervakning med mer bevakningspersonal och fler trygghetsvärdar på stationerna.


 

Kontakt:
Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 0702663105
adriana.haxhimustafa@regeringskansliet.se

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter
Prenumerera via e-post
Näringsdepartementet på Twitter

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Media

Media