4 500 000 kronor i stöd till utemiljöer i Kalmar län

Närmare 74 miljoner kronor har beviljats av Boverket i stöd för bevarandet eller utvecklandet av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden i hela Sverige. Regeringen beslutade tidigare i år att avsätta 200 miljoner i ett ansökningsbart stöd för utemiljöer och vid en första sökomgång kom 63 ansökningar in till Boverket. 33 av dessa har nu fått stöd beviljat. Kalmar kommun har totalt fått 4 500 000 miljoner kronor för utvecklandet av en aktivitetspark i Norrliden.

I maj tidigare i år beslutade regeringen att ge 200 miljoner kronor i stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas utemiljöer. Stödet ska gå till att lekplatser, ytor för spontanidrott och parkanläggningar byggs och renoveras. Syftet är att höja livskvaliteten och stimulera aktivitet och social gemenskap i utsatta områden.  

I en första sökomgång så har Boverket, som fick i uppgift att ta emot och bedöma ansökningar, beviljat 33 projekt stöd.

- Jag är glad att Kalmar kommun nu har fått ta del av regeringens satsning på utemiljöer. Utemiljöer ska bidra till aktivitet och social gemenskap och detta stöd har till syfte att utveckla utsatta bostadsområdens gestaltning, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Kontakt:
Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
070-2729651      
agnetha.bostrom@regeringskansliet.se

                            

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar