Anna Johansson besöker Uppsala och Enköping

Onsdagen den 13 januari kommer infrastrukturminister Anna Johansson att besöka Uppsala och Enköping. På agendan står både studiebesök och diskussioner om regionens infrastruktur.

Dagen börjar med ett studiebesök på ett bygge i Rosendal, som är en ny framväxande stadsdel i Uppsala, följt av ett föredrag kring utbyggnaden av kollektivtrafik och infrastruktur. Därefter deltar ministern i  ett rundabordssamtal med politiker och näringslivsföreträdare från Uppsalaregionen.

Onsdagen avslutas i Enköping där samtal med lokala företrädare kommer att föras och avrundas med ett studiebesök hos ett snabbväxande företag i logistikbranschen.

Media är välkomna att delta under besöken.

Kathrin Österlund
Politiskt Sakkunnig
Mobil 072-531 43 49
Kathrin.Osterlund@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar