Anna Johansson deltar i WHO:s trafiksäkerhetskonferens i Brasilia

Den 18-19 november besöker infrastrukturministern Brasilia för att delta i Världshälsoorganisationen WHO:s andra globala högnivåkonferens om trafiksäkerhet. Syftet är att stärka det internationella samarbetet och erfarenhetsutbytet på trafiksäkerhetsområdet. Det övergripande temat för konferensen är hur vi globalt kan sätta delmål inom trafiksäkerhet som kan följas upp och analyseras bättre än det görs idag, samt finansiering.

– Sverige är ett föregångsland när det kommer till trafiksäkerhet och forskning på området. Konferensen i Brasilia är en möjlighet för oss att dela med oss av våra erfarenheter och på så vis bidra till arbetet med säkrare vägar också i andra länder. Ett starkt trafiksäkerhetsarbete skapar även förutsättningar för nya innovationer och fler jobb, säger Anna Johansson.

Under besöket i Brasilia har Anna Johansson också ett antal bilaterala möten med bland annat Brasiliens transportminister Antonio Carlos Rodrigues, civilflygsministern Eliseu Padilha samt ministern för städer Gilberto Kassab. Ministrarna kommer att diskutera möjligheter till ökat samarbete.

Läs mer om trafiksäkerhetskonferensen http://www.roadsafetybrazil.com.br/en

Kontakt:
Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar