Anna Johansson deltar på högnivåmöte i Muonio, Finland

Måndag 1 februari deltar infrastrukturministern på Aurora Symposium. Ett högnivåmöte om intelligenta transportsystem som hålls i Muonio, Finland. Fokus för mötet är innovation, nya lösningar och ökat samarbete på området intelligenta transportsystem. Medverkar gör, förutom Anna Johansson även Finland, Estland och Sloveniens ministrar med ansvar för transport och infrastruktur.

Intelligenta transportsystem (ITS) och tjänster är ett viktigt redskap till en effektivare trafikplanering och ger ett bättre utnyttjande av det befintliga transportsystemet. Aurora Symposium erbjuder en arena för länderna att utbyta erfarenheter och öka samarbetet kring utvecklingen på området. Bland annat kommer deltagarna att göra ett studiebesök till världens första arktiska ekosystem för att testa intelligent trafik, belägen i Finland. Under konferensen deltar infrastrukturministern även i en paneldiskussion med temat ”Promotion of forerunners, co-operation towards the next level of intelligent transport”.  

För mer information eller intervjuförfrågningar, kontakta Elin Tibell.

Kontakt:
Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar