Anna Johansson medverkar i hearing om maritim strategi

Onsdag den 29 april deltar infrastrukturministern i en hearing om regeringens förslag till vision och åtgärdsområden för att stärka de maritima näringarna. Näringsdepartementet anordnar hearingen för att följa upp och stämma av den föreslagna inriktningen för den maritima strategin. Berörda är alla näringar som finns längs våra hav och kuster.

– Vår maritima sektor ska vara livskraftig, innovativ och hållbar. Med rätt förutsättningar kan sektorn bidra ännu mer till ökad sysselsättning och regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, men också till en minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö, sa Anna Johansson.

Förslag till inriktning för nationell maritim strategi, vision och åtgärdsområden: http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/79/28/6b6cc5bb.pdf

För mer information kontakta pressekreterare Elin Tibell.

Kontakt:
Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar