Anna Johansson medverkar på Take Off i Göteborg

Fredag den 22 januari medverkar infrastrukturministern på Take off 2016 i Göteborg. Det är en mötesplats för flygbranschen och beslutsfattare som hålls på Landvetter flygplats.

På Take off 2016 - med blicken mot framtiden och världen - samlas politiker, näringsliv, myndigheter, flygbranschen och andra viktiga företrädare för Västsverige. Under en halvdag hålls föredrag kring och samtal om flyg, tillgänglighet, infrastrukturfrågor, miljöfrågor kopplat till flyget, västsvenskt samarbete och regionens utveckling.

Infrastrukturminister Anna Johansson kommer att tala om utvecklingen av infrastrukturen i Sverige och om flygets roll i ett framtida transportsystem. 

Kontakt:
Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar