Anna Johansson talar på Hållbar Kommun 2015

Torsdagen den 12 november talar infrastrukturministern om regeringens nya satsning på stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter. Hållbar kommun är en årlig konferens som samlar representanter från kommuner och myndigheter, politiker, experter och företagare.

– Med stadmiljöavtalen kan kommuner och landsting få det smörjmedel som behövs för att satsa på smarta, innovativa transportlösningar som annars kanske inte skulle bli av. Det förbättrar förutsättningarna för ett effektivt och modernt kollektivtrafiksystem som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, skapa fler jobb och förbättra arbetspendlingen. Om fler åker kollektivt minskar även den lokala och globala miljöpåverkan, säger Anna Johansson.

Läs om regeringens stadsmiljöavtal Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

Kontakt:
Oskar Magnusson
Politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-518 21 94
oskar.magnusson@regeringskansliet.se

 

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar