Anna Johansson talar på infrastrukturseminarium i Alvesta

Idag håller infrastrukturminister ett anförande på Sveriges Byggindustriers årliga infrastrukturseminarium i Alvesta.

Sveriges Byggindustrier är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag, som är verksamma på den svenska byggmarknaden. På seminariet samlas ledande personer inom näringslivet, främst inom väg-och järnvägsbranschen samt företrädare för organisationer med intresse för- och anknytning till infrastrukturfrågorna i södra Sverige.

Kontakt:
Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar