Anna Johansson talar på Stora Transportdagen

Onsdagen den 15 april inledningstalar infrastrukturminister Anna Johansson på Stora Transportdagen i Stockholm. Temat för året är framtiden: ”Våra transporter – hur ser den nära framtiden ut?”.

– Fungerande och hållbara transporter för gods och resenärer bidrar till fler jobb, ökar vår konkurrenskraft och minskar transportbranschens påverkan på miljö och klimat. Sådana smarta transporter är ett måste för att möta framtidens utmaningar. Därför föreslår vi en miljardsatsning på ökat järnvägsunderhåll i vårbudgeten, säger Anna Johansson.

Stora Transportdagen lyfter frågor som berör transportnäringen och samlar deltagare från näringslivet, politiken, myndigheter och organisationer. Dagen arrangeras av TransportGruppen tillsammans med Branschföreningen Tågoperatörerna, Jernhusen, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, Svenska Taxiförbundet, Svenskt Flyg, Sveriges Redareförening och Sveriges Åkeriföretag. Transportgruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna.

Tid: kl. 10.00
Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm

Kontakt:

Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar