Anna Johansson talar på Volvos hållbarhetsforum

Onsdag den 25 november medverkar infrastrukturministern på Volvo Group Sustainability Forum. Temat för årets forum är kopplat till FN:s post-2015 agenda samt klimattoppmötet i Paris.

Volvo Group Sustainability Forum samlar ledande företrädare från politik, näringsliv och civilsamhället för att främja samverkan mellan företag, regeringar, civilsamhälle och FN för att påskynda åtgärder och beslut mot en hållbar utveckling.

Tid: kl.9.00-10.15
Plats: Grand Hotel i Stockholm

Regeringens strategi för ett framgångsrikt klimatmöte i Paris 2015 http://www.regeringen.se/rapporter/2015/03/strategi-for-ett-framgangsrikt-klimatmote-i-paris-2015/

Kontakt:
Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar