Boverket ska utreda fler undantag på krav om bygglov

Boverket får idag, den 16 mars, av regeringen i uppdrag att utreda fler undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan.

Boverket ska i sitt uppdrag utreda förutsättningarna för:

  • ett generellt undantag från bygglovskrav vid ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- tvåbostadshus.

  •  ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare.

  •  ett generellt undantag från kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- tvåbostadshus och föreslå en definition av begreppet altan.

Boverket ska dessutom se över kraven för vad som kräver en anmälan enligt plan- och byggförordningen.

 - Mindre krångel gör att vi får mer förnybar energi och mer frihet för människor, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 070 5395729
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar