Digitala standarder ska ge snabbare och effektivare planprocesser i kommunerna

Regeringen föreslog igår den 22 februari i en proposition att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om standarder för hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas. Proposition ska leda till att samhällsbyggnadsbranschen bättre kan ta tillvara de möjligheter en mer samordnad och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess ger.

- Det här är den största och viktigaste förändringen vi kan göra för att korta planprocesserna i Sverige. Enhetliga standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar kommer göra att kommuner och myndigheter kan jobba både snabbare, till lägre kostnad och mer transparent, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Kommuners och andra myndigheters arbete inom samhällsbyggnadsområdet har blivit alltmer digitaliserat. Men eftersom plan- och bygglagen saknar nationella bestämmelser om hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas, arbetar kommuner och myndigheter med detta på olika sätt. Det begränsar möjligheterna att hantera informationsflöden mellan aktörer på ett effektivt sätt och fullt ut ta tillvara digitaliseringens möjligheter till ökad effektivitet i handläggningsarbetet och transparens för medborgarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar