E-legitimationer säkerställs genom nytt uppdrag

Idag gav regeringen E-legitimationsnämnden i uppdrag att säkerställa försörjningen av e-legitimationer inom den offentliga sektorn. E-legitimationsnämnden ska också analysera och förbereda komplement till Svensk e-legitimation.

Regeringen beslutat idag att ge E-legitimationsnämnden i uppdrag att säkerställa offentlig sektors omedelbara behov av e-legitimationer.

E-legitimationsnämnden har också fått i uppdrag att analysera säkerheten kring och förbereda komplement till huvudmodellen Svensk e-legitimation. Vid behov kan också myndigheten ompröva den modell som valts för Svensk e-legitimation.

Uppdraget ska bedrivas i nära dialog med berörda myndigheter och ska redovisas senast den 31 mars 2016.

E-legitimationsnämnden är en myndighet under regeringen med uppdraget att samordna och stödja offentlig sektors behov av e-legitimationer. Myndigheten arbetar med att etablera Svensk e-legitimation, en ny modell för försörjning av e-legitimationer. E-legitimationer är en viktig förutsättning för att medborgare på ett säkert sätt ska kunna identifiera sig elektroniskt i myndigheternas e-tjänster. Detta skapar bl.a. förutsättningar för utveckling av mer avancerade e-tjänster som underlättar och stödjer medborgaren i sin dialog med myndigheterna.

Länk: http://www.elegnamnden.se/

Kontakt:
Hakim Belarbi
Pressekreterare hos Mehmet Kaplan
Tel. 072-543 74 56
hakim.belarbi@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar