Effektiviserad byggprocess leder till snabbare byggstart

Regeringen har i dag överlämnat propositionen En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser till riksdagen. Propositionen syftar till att effektivisera byggprocessen genom att ta bort länsstyrelserna som instansnivå när det gäller överklagande av detaljplaner.

I propositionen En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser har regeringen lagt fram förslaget att möjliggöra en snabbare, enklare och billigare planprocess genom att ta bort ta bort länsstyrelserna som instansnivå när det gäller överklagande av detaljplaner. Prövningen ska istället göras direkt av mark- och miljödomstolen.

Länk:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/nytt-lagforslag-kan-gora-det-upp-till-fyra-manader-snabbare-att-bygga-bostader/

Kontakt:
Martin Kling
t.f. Pressekreterare hos Mehmet Kaplan
Tel. 072-249 44 68 
martin.kling@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar