Förnyat verksamhetsbidrag till Hela Sverige ska leva

Regeringen har beviljat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva verksamhets­bidrag med 46 500 000 kronor för åren 2019–2021. Genom stödet bidrar regeringen till möjligheten för kvinnor och män att organisera sig tillsammans med andra i demokratiskt uppbyggda lokala utvecklingsgrupper.

- Regeringen satsar stort på olika insatser för att kvinnor och män ska kunna bo, verka och leva i alla delar av landet. Verksamhetsbidraget till Hela Sverige ska leva är ett sätt för regeringen att stödja det civila samhällets deltagande och medverkande inom områdena landsbygds­utveckling och regionalt tillväxtarbete, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Hela Sverige ska leva kommer bland annat att bedriva två omfattande projekt: Service i samverkan och Nya Byanätsforum. Verksamhetsbidraget bidrar till att säkerställa långsiktigheten såväl i detta arbete som i organisationens övriga arbete.

Bakgrund

I propositionen En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop poängteras att det civila samhället har en betydande roll för utvecklingen på landsbygderna (prop. 2017/18:179). Det civila samhället bör därför få en tydligare roll inom landsbygdspolitiken på lokal, regional och nationell nivå och bör erbjudas att delta i arbetet med en hållbar landsbygdsutveckling på samtliga nivåer.

Regeringens strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 ska bidra till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Av strategin framgår att det krävs en utvecklad dialog och samverkan mellan såväl lokal, regional och nationell nivå, som mellan offentlig och privat sektor och civila samhällets organisationer.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har beviljats verksamhetsbidrag med 46 500 000 kronor för åren 2019–2021. Regeringen har beviljat verksamhetsbidrag till HSSL ända sedan organisationen bildades 1987.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar