Fortsatt arbete för Bredbandsforum

Regeringen har i dag beslutat om fortsatt arbete för Bredbandsforum under perioden 2016-2020. Forumet leds av it-minister Mehmet Kaplan.

Bredbandsforum ska bidra till nationell samordning genom dialog mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad samverkan kring frågor som kan främja utbyggnaden av fast och mobilt bredband för att nå målen för regeringens bredbandspolitik.

- Bredbandsforum har en viktig roll att spela i att identifiera centrala frågor som kan effektivisera och påskynda bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det är viktigt att centrala aktörer kan komma samman och gemensamt diskutera viktiga utmaningar och möjligheter, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Bredbandsforum har funnits sedan 2010. I november 2014 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att utvärdera Bredbandsforums verksamhet. Uppdraget slutredovisades den 31 mars 2015 i rapporten Samverkan för bredband i hela landet. Utvärderingen visar att forumet i huvudsak varit inriktat på frågor som är väsentliga för bredbandsutbyggnaden. Statskontoret konstaterar att verksamheten sammantaget har bidragit till att förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden i hela landet.

Kontakt:
Hakim Belarbi
Pressekreterare hos Mehmet Kaplan
Tel. 072-543 74 56
hakim.belarbi@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Bredbandsforum har en viktig roll att spela i att identifiera centrala frågor som kan effektivisera och påskynda bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det är viktigt att centrala aktörer kan komma samman och gemensamt diskutera viktiga utmaningar och möjligheter.
Mehmet Kaplan, it-minister