Gröna enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och miljöminister Karolina Skog bjuder in media att delta på pressträff där regeringen presenterar satsningen på gröna jobb för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Tid: 17 januari 2018 kl. 13:00
Plats: Kärsön, Drottningholm, Brostugans väg 1, 178 93 Drottningholm
 

Mer information: 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg fick 2016 i uppdrag att samordna arbetet med enklare vägar till jobb i näringslivet. Utmaningen berör framförallt nyanlända och långtidsarbetslösa.

Debattartikel: Så får vi fram fler enkla jobb
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/12/sa-far-vi-fram-fler-enkla-jobb/

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Skogsstyrelsen att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/12/uppdrag-till-skogsstyrelsen-att-tillvarata-jobbpotential-inom-de-grona-naringarna/

Artikel: Gröna jobb för långtidsarbetslösa och nyanlända
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/grona-jobb-for-langtidsarbetslosa-och-nyanlanda/

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-500 92 11                           
​hanna.bjornfors@regeringskansliet.se 

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.