Hållbara livsmedel i fokus när Sven-Erik Bucht besöker Västra Götaland

På tisdag, 11 april, besöker Sven-Erik Bucht Ale och Lilla Edet i Västra Götalands län. Fokus för besöken är hållbara livsmedel och landsbygdsutveckling.

Under våren är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ute på en Sverigeresa som går till ett 50-tal kommuner i landets samtliga 21 län.

Sverigeresan i Västra Götaland börjar i Ale där Sven-Erik Bucht besöker Lantfisk AB i Surte. Företaget odlar hållbar fisk.

I Ale fortsätter sedan landsbygdsministern till Sommarhagens gårdsmejeri som producerar dessert- och hårdostar.

Efter Ale följer Lilla Edet där Sven-Erik Bucht besöker Elfhems gård i Ballabo. Gården levererar ekologiskt kött till Gröna Gårdar.

På Elfhems gård kommer landsbygdsministern även delta i ett rundabordssamtal med företrädare för det lokala näringslivet och kommunpolitiker från Ale och Lilla Edet.

Program den 11 april:

Lantfisk AB
Tid: Kl 8.30
Plats: Kvarnvägen 1 A, Surte

Sommarhagens gårdsmejeri
Tid: Kl. 10.30
Plats: Dammarna 420, Nol

Elfshems gård
Tid: Kl. 13.10
Plats: Ballabo 174, Västerlanda.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. Kontakta Claes Nordmark för intresseanmälan.

Kontakt:
Claes Nordmark
Politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 0725506709
claes.nordmark@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera