Hårdare regler för bisfenol A i EU

Ny EU-lagstiftning innebär kraftigt sänkta gränsvärden för plastkemikalien bisfenol A i hela EU. Lagen innebär bland annat att material och produkter som kan överföra bisfenol A till livsmedel som riktar sig till barn mellan 0 och 3 år förbjuds. Sverige har sedan tidigare väldigt stränga regler när det gäller bisfenol A och livsmedel och den nya lagen är en stor framgång för Sveriges ansträngningar att påverka reglerna i hela EU i samma riktning.

- Bisfenol A kan innebära risker för människor. Sverige har därför länge velat begränsa användningen i hela EU. Det här är goda nyheter och en svensk framgång att gränsvärdena för Bisfenol A nu sänks så kraftigt. Livsmedelsförpackningar för små barn får inte överföra någon bisfenol A till barnmaten. Det här innebär ett bättre skydd för en halv miljard människor i EU, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den nya EU-lagstiftningen ger goda säkerhetsmarginaler för bisfenol A i material som kommer i kontakt med livsmedel, till exempel lacker och ytskikt i förpackningar 

  • De nya reglerna innebär att bisfenol A (BPA) inte får överföras från förpackningar till livsmedel avsedda för barn mellan 0–3 år.
  • Gränsvärdet för överföring från förpackning/material till livsmedel sänks från 600 μg BPA/kg till 50 μg BPA/kg livsmedel.
  • Den nya lagstiftningen har utökats så att den också omfattar lacker och ytskikt i livsmedelsförpackningar.

De nya reglerna börjar tillämpas från 6 september 2018.

Fakta och länk:

Bisfenol A är en mycket vanlig plastkemikalie. Den används som komponent i härdplaster, lacker med mera och ingår i vissa livsmedelsförpackningar som behöver vara tåliga mot syrliga och feta livsmedel eller stå emot yttre påverkan, t.ex. metalltuber. Ämnet har hormonstörande egenskaper.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0213&qid=1518686592629&from=SV

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar