Infrastrukturminister Anna Johansson medverkar vid invigningen av Citybanan i Stockholm

Söndagen den 9 juli medverkar infrastrukturministern vid invigningen av Citybanan i Stockholm tillsammans med bl.a. statsminister Stefan Löfven.

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm med två nya stationer, Odenplan och Stockholm City. Öppningen av Citybanan förenklar Stockholmarnas vardag genom en sammanhållen pendeltågs- och tunnelbanetrafik. Med två nya stationer blir bytena mellan pendeltåg och tunnelbana betydligt smidigare och snabbare.

Nya spår innebär ökad kapacitet och möjlighet att köra tätare turer. Spåren är en förutsättning för en långsiktigt punktlig pendeltågstrafik i ett kraftigt växande Stockholm. Samtidigt som den nya pendeltågstunneln öppnas överlåts den gamla järnvägssträckan till fjärrtågen. Över en natt försvinner mer än hälften av tågen från Sveriges hårdast trafikerade järnvägssträcka och stor flaskhals försvinner. Citybanan gynnar tågtrafiken i hela Sverige, eftersom åtta av tio tågresor börjar eller slutar i Stockholm.

Program

11.00            Underhållning på torget Odenplan

11.30–12.00      Invigningsceremoni med intervjuer och tal av bl.a. statsminister Stefan Löfven.

12.45            Station Stockholm Odenplan öppnar för besök

13.00            Pendeltåg går i tunneln mellan Stockholm Odenplan och Stockholm City under hela eftermiddagen. Ingen biljett krävs.

13.00            Station Stockholm City öppnar för besök.

16.00            Invigningen avslutas.

Kontakt:
Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson        
Telefon (växel): 08-405 10 00                              
Mobil: 070-2198164                               
maja.zachrisson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera