Infrastrukturminister deltar på Transportforum 2016

Imorgon, tisdag 12 januari, åker infrastrukturministern till Linköping för att delta på Transportforum 2016 som är Nordens största årliga konferens för transportsektorn.

Infrastrukturminister Anna Johansson inledningstalar på konferensen. Under eftermiddagen har Anna Johansson speedate i Näringsdepartementets monter där alla som vill kan komma och diskutera vad de tycker är viktigt för ett hållbart och effektivt transportsystem.

Anna Johansson håller dessutom ett öppet dialogmöte om samverkan för hållbara godstransporter. Fokus för samtalet är politikens och näringslivets ansvar för att utveckla godstransporterna. Ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för att företagen ska kunna verka i hela landet. I samtalet medverkar näringsföreträdare för transportbranschen.

Kathrin Österlund
Politiskt Sakkunnig
Tel. 072-531 43 49
Kathrin.Osterlund@regeringskansliet.se

Om Transportforum
Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. På Transportforum möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och hålls i Linköping varje år i januari. Transportforum arrangerades första gången 1984.

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar