Infrastrukturministern besöker drift- och underhållsarbetsplats på järnvägen

Fredagen den 13 april reser infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd till Gästrikland för att besöka Infranord och ta del av deras arbete med drift och underhåll på järnvägen.

Syftet med besöket är att ta del av verkligheten för ett av de företag som arbetar med järnvägstekniska lösningar för en ökad robusthet och tillförlitlighet i järnvägssystemet. Media är välkomna att delta under hela besöket.

11.00 Inledning, presentation av program och medarbetare.

Plats: Storviks stationshus, Järnvägsgatan 31 i Storvik.

11.30 Avfärd mot Åshammar.

11.45 Ankomst Åshammar där det sker fundamentsättning och byte av kontaktledningsstolpar.

12.45 Slut, avfärd tillbaka mot Storvik.

Kontakt:
Caroline Karlsson

Pressekreterare
08-405 80 13
072-744 23 30

 

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar