Infrastrukturministern besöker Malmö och Trelleborg

I morgon, onsdag 27 januari, reser Anna Johansson till Skåne. Där besöker hon först Världssjöfartsuniversitet (WMU) i Malmö för att underteckna det nya operativa avtalet mellan Sverige och WMU. Där har infrastrukturministern även ett bilateralt möte med Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) nya generalsekreterare. Anna Johansson kommer också att träffa rektorn, elever och personal på WMU. På eftermiddagen åker infrastrukturministern vidare till Trelleborgs Hamn för samtal med ledning och beslutsfattare om utmaningar och möjligheter kopplat till infrastrukturen kring hamnen och i regionen.  

- Jag ser fram emot besöken i Skåne. Både att få komma till WMU, som Sverige är stolt värd för, och att få besöka den viktiga hamnen i Trelleborg. WMU har gjort ett fantastiskt arbete både vad gäller att locka fler studenter till utbildningen och i att öka sin finansiella stabilitet och nu är det dags att förnya avtalet vilket gläder mig. När det gäller Trelleborg ser jag fram emot att lyssna in synpunkter från hamnens ledning och beslutsfattare i regionen kring hur infrastrukturen kan stärkas för att förbättra förutsättningarna för utveckling än mer, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Elin Tibell.  

Kontakt:
Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Fakta om WMU
Världssjöfartsuniversitet, World Maritime University (WMU), grundades 1983 av den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) som ett led i arbetet med att höja kompetensen i utvecklingsländerna och skapa förutsättningar för utvecklingsländerna att genomföra IMO:s konventioner. WMU är den enda FN institutionen med säte i Sverige och är lokaliserat till Malmö. Sverige är således världsstat för universitet och den största bidragsgivaren till detsamma med ett bidrag på ca 25 miljoner kronor årligen.

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera