Infrastrukturministern bjuder in till möte om säker busstrafik

Infrastrukturminister Tomas Eneroth träffar idag berörda aktörer inom bussbranschen. Syftet med mötet är att diskutera säker busstrafik och säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss.

Tid: 4 april 2018 kl. 13.00 till kl. 14.30
Plats: Näringsdepartementet, Stockholm

– Vi ska diskutera säker busstrafik och jag ser fram emot att få ta del av inspel från berörda aktörer. Trafiksäkerhet är ett prioriterat område för regeringen. En av de åtgärder som vi avser att göra är att tillsammans med branschen arbeta för att se till att folk använder bälte i bussar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Bakgrund:

Statens haverikommission redovisade den 8 mars sin rapport om den tragiska bussolyckan utanför Sveg för ett år sedan (Slutrapport RO 2018:1 - Singelolycka med buss i beställningstrafik söder om Sveg, Jämtlands län, den 2 april 2017). Haverikommissionen lämnade i rapporten sex säkerhetsrekommendationer till regeringen. Regeringen har för avsikt att lämna sina synpunkter på rekommendationerna senast den 8 juni i år.

Kontakt:
Daniel Ferreira
T.f. Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Vad gör regeringen?

Regeringen har beslutat att ge Transportstyrelsen i uppdrag att utreda säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss. I uppdraget ingår att utreda hur många som faktiskt använder bälte i buss och föreslå åtgärder och regelförändringar för att öka trafiksäkerheten.
Pressmeddelande: Regeringen vill öka säkerheten i bussar

Nystart för nollvisionen

Regeringens nystart för nollvisionen ska tydliggöra inriktningen för det fortsatta arbetet för trafiksäkerhet. Nystarten gäller alla trafikslag och ska fungera som en plattform för konkreta initiativ inom trafiksäkerhetsområdet.
Innehållet i nystarten har tagits fram i dialog med företrädare för organisationer, berörda myndigheter och andra aktörer som påverkar trafiksäkerheten genom sin verksamhet. Alla dessa aktörers fortsatta arbete är en förutsättning för arbetets framgång.

Informationsmaterial: Nystart för Nollvisionen

Infrastrukturministern på sociala medier
Tomas Eneroth på Facebook
Tomas Eneroth på Twitter

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.