Infrastrukturministern talar på FN:s sjöfartsorganisation i London

Den 23-24 november deltar Anna Johansson i FN:s sjöfartsorganisation, International Maritime Organization, IMO:s generalförsamling. Syftet är att främja Sveriges kandidatur till att bli invald i IMO:s råd som är det högsta beslutande organet.

Sveriges deltagande är viktigt för att viktiga frågor för svenska rederier och marinteknisk industri ska prioriteras i organisationens arbete. Dessutom kommer infrastrukturministern att ha bilaterala möten med Singapores och Indonesiens transportministrar. Vid bilateralerna kommer Anna Johansson att söka stöd för ett kommande beslut i IMO:s miljökommitté om att förbjuda utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön.

– Vid generalförsamlingen kommer jag att verka för att Sverige blir återinvalt i IMO:s råd. Det är viktigt för att Sverige ska kunna fortsätta driva arbetet för en ökad sjösäkerhet och minskad miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten. En aktuell fråga som rör det senare är utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön, där Sverige driver på för införandet av ett generellt förbud, säger Anna Johansson.

Sverige är sedan länge en aktiv partner i IMO och kandiderar för att bli återvald till rådet. I IMO arbetar Sverige bland annat för att skapa förutsättningar för användningen av ny teknik och att gå mot mer funktionellt baserade regelverk inom sjöfarten. En åtgärd som bedöms gynna svensk sjöfart och svensk industri.

Läs mer om International Maritime Organization på IMO:s webbsida

Kontakt:
Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar