Infrastrukturministern talar på Taxiförbundets kongress

Tisdagen den 3 november medverkar Anna Johansson på Svenska Taxiförbundets kongress i Upplands-Väsby. Infrastrukturministern kommer bland annat att tala om regeringens pågående taxiutredning.

– För att säkerställa taxikundernas trygghet, anställdas villkor och hållbara transporter, liksom för att stärka Sveriges ställning som handelspartner och besöksland, behöver taxibranschens regelverk skärpas. Därför tillsatte vi en taxiutredning. Det måste helt enkelt bli mer ordning och reda. Regeringens mål är att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. En bättre fungerande taximarknad är ett bidrag till att nå målet, säger Anna Johansson.

Tid: kl. 10.00
Plats: Scandic Infra City, Upplands-Väsby

Kommittédirektiv 2015:81 Anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning

Kontakt:
Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar