Landsbygdsministern inledningstalar på konferens om växtskydd

I dag kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att besöka och hålla ett inledningsanförande på Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) nationella växtskyddskonferens som pågår under två dagar i Uppsala.

Framtidens jordbruk, skogsbruk och trädgård står inför stora utmaningar när det gäller till exempel nya skadegörare, förändrat klimat och resistensproblematik. SLU anordnar tillsammans med Jordbruksverket därför en växtskyddskonferens för att diskutera dessa frågor.

Program:

Inledningstal av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tid: tisdag 10 november, kl. 10.00 – 10.25
Plats: SLU, Uppsala

För mer information och intervjuförfrågan kontakta t.f. pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:
Darina Agha
Mobil: + 46 72 708 16 27
Darina.Agha@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar