Landsbygdsministern på rådsmöte i Luxemburg

På måndag den 16 april träffas EU:s jordbruksministrar i Luxemburg för att bland annat diskutera en ny förvaltningsplan för EU:s västliga vatten. I förslaget ingår även en uppdatering av förvaltningsplanen för Östersjön. Ministrarna kommer också att diskutera arbetet med att minska matsvinnet och få en presentation av åtgärder mot otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige under mötet.

Under måndagen kommer EU-kommissionen att presentera ett förslag om en förvaltningsplan för bottenlevande bestånd i EU:s västliga vatten. Kommissionen anser även att Östersjöplanen bör uppdateras för att inte riskera att bli inaktuell i förhållande till den vetenskapliga rådgivningen.

Kommissionen kommer även presentera ett förslag till direktiv som innehåller åtgärder mot otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan.

Rådet kommer att följa upp arbetet med att minska mängden matsvinn. Ordförandeskapet har tagit fram en sammanställning av arbetet i medlemsländerna. Flera länder har antagit lagstiftning och arbetat med strategier och kampanjer på området. Minskat matsvinn är en prioriterad för regeringen och ett viktigt område i livsmedelsstrategin. I höstas gav regeringen Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket i uppdrag att gemensamt ta fram en nationell handlingsplan för minskat matsvinn.  

Länk till artikel från representationen:
EU:s arbete med matsvinn och affärsmetoder i livsmedelskedjan

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar